Chrzest

Pierwszy i podstawowy, uznawany za wyjściowy do dalszych sakramentów sakrament Chrztu Świętego tyczy się najczęściej małego dziecka. Po stronie rodziców leży, aby zgłosić maluszka w kościele, jako kandydata do przyjęcia chrztu. W tym celu niezbędne okazuje się również załatwienie szeregu rozmaitych formalności, na jakie składają się wielorakie dokumenty, w tym między innymi akt urodzenia dziecka, akt sakramentu Małżeństwa rodziców wnioskujących o Chrzest potomka, zaświadczenia od Rodziców Chrzestnych.

Niemniej jednak nie wszyscy mają świadectwa Małżeństwa, więc wtedy konieczne jest indywidualne ustalenie przebiegu Chrztu, daty i tego na jakich zasadach będzie się celebracja odbywała. W każdej parafii zasady względem niepoślubionych rodziców chcących ochrzcić dziecko są zupełnie odrębne. Przeważnie trzeba otrzymać w tym celu zgodę właściwego księdza Proboszcza. Istotne jest jednak zwrócenie uwagi na to, iż aby maluszek został dopuszczony do chrztu, niezbędne okaże się przede wszystkim odpowiednie dostarczenie wymaganych dokumentów na czas. Przeważnie jako termin ostateczny, wiążący uznaje się najpóźniej dziesięć dni przed zamierzoną datą organizacji sakramentu Chrztu. Warto jednakże wspomnieć, iż rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie osoby wierzące i praktykujące.

Otrzymanie przez nich zaświadczenie powinno natomiast następować w parafiach, do jakich przynależą ze względu na konkretne miejsce zamieszkania. Co do samych formalności związanych z momentem optymalnym na chrzest dziecka, to warto wspomnieć o tym, iż najlepszy jest czas tuż po urodzeniu. Większość rodziców chrzci swojego szkraba w kościołach parafialnych. Jeżeli rodzice są małżeństwem, chrzest odbywa się podczas mszy świętej organizowanej w niedzielę. W niektórych parafiach Polski jest utarty zwyczaj, że nieślubne dzieci mają być chrzczone w sobotę. Musimy wspomnieć również o nadzwyczajnych sytuacjach i nieszczęśliwych zdarzeniach losowych, kiedy pojawia się ryzyko niebezpieczeństwa śmierci malucha. W takich przypadkach chrzest powinien odbyć się jak najszybciej, aby w razie ewentualnej śmierci dziecko zdążyło przyjąć sakrament. Warto wiedzieć, iż nie zawsze jest możliwość natychmiastowego sprowadzenia duchownego, który przeprowadzi zgodnie z tradycją i przyjętymi obrzędami sakrament chrztu. Równie dobrze więc prawo do tego ma każdy jeden człowiek wierzący, który wyznaje wiarę w sakrament, jakiego udziela za nieobecnego kapłana. Istotne jest tylko to, aby kierował się poważnymi, dobrymi intencjami, reprezentując godnie Kościół katolicki. Wówczas tradycyjny Chrzest przebiega dokładnie tak samo jak ten odbywający się w świątyni Bożej, a mianowicie – polewana jest wodą główka maluszka.

Niezbędne okazuje się również wypowiedzenie kluczowych słów wiary – Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kiedy cudem dziecko ozdrowieje, nie zwalnia to rodziców z obowiązku poddania dziecka klasycznemu chrztowi w Kościele przez duchownego. Jest to ważne chociażby pod względem nie tyle religijnym, co formalnym. Nie zapominajmy, że po chrzcie klasycznym w kościele, maluch otrzymuje wystawiony przez duchownych akt chrztu. Istotne jest także, aby rodzice nie zapomnieli o zgłoszeniu malucha do chrztu w biurze parafialnym, co powinno się czynić optymalnie jakieś pół miesiąca przed datą sakramentu. W tym czasie dostarcza się także akt urodzenia brzdąca, który natomiast pobiera się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Istnieją również konkretne wymogi, co do doboru rodziców chrzestnych. Powinni oni mieć ukończone szesnaście lat, być osobami ochrzczonymi, z sakramentami Eucharystii i bierzmowania, które mają dojrzałość na tyle, aby brać odpowiedzialność za życie religijne drugiego człowieka. Powinni to być także ci, którzy przynależą i aktywnie uczęszczają do kościoła katolickiego oraz prowadzą życie wedle wiary katolickiej. Nie są zatem dopuszczane jako kandydaci na chrzestnych osoby żyjące w związku pozamałżeńskim oraz młodzi ludzie, którzy nie chodzą na lekcję katechezy.

Obowiązkowo ojciec chrzestny ma nabyć świecę chrzcielną dla dziecka, natomiast matka chrzestna symboliczną białą szatkę. Przed chrztem warto, aby zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni udali się na specjalne zajęcia przygotowawcze – katechezy oraz przystąpili do sakramentu pojednania oraz komunii świętej. Rodzice malucha wykonują gest na czole dziecka, a więc znak krzyża i tym samym wyrzekają się szatana. Składają także wyznanie wiary, otrzymując w ten sposób specjalne błogosławieństwu.