Eucharystia

W Kościele katolickim podstawowym sakramentem okazuje się Eucharystia, czyli msza święta, które odprawiane są co dzień. W niedzielę bywają dłuższe czasowo eucharystie, bowiem poszerzone są o wylewniejsze modlitwy, śpiewy, a także kazanie wygłaszane przez kapłana. Podczas Mszy świętej przeżywa się zarówno narodziny, jak i śmierć, mękę oraz zmartwychwstanie i działalność Jezusa Chrystusa. Przyjmuje się komunię świętą, przekazuje znak pokoju, a kiedy duchowny podnosi Hostię, pada się na kolana, wypowiadając charakterystyczne „amen”. Hostia jest symbolicznym ciałem Jezusa Chrystusa. Specyficzne, łączące się z kościołem katolickim słowo „amen” to z kolei wyznanie wiary.

Z Eucharystią wiąże się cała masa rozmaitych tradycji, obrzędów, pewien określony porządek działania duchownego, wypowiadanie stosownych, zawsze takich samych formuł religijnych i identyczne co każdą mszę świętą reakcje wiernych. Warto wspomnieć, iż Eucharystia nie została wymyślona przez duchownych, ale jest ogromnym darem, jaki spirulina ustanowił sam Pan Jezus. Nieprzypadkowe jest jednakże powielanie za każdą mszą świętą dokładnie tego samego schematu. Ogólnie chodzi w tym o to, aby każdorazowo przeżywać ten sakrament od nowa. Jako ciekawostkę podamy również, iż wraz z biegiem czasu zmieniały się nazewnictwa wysuwane względem mszy świętej.

Do najbardziej popularnych zaliczyć należy: fractio panis, a więc łamanie chleba, cena domini – wieczerza pańska eucharistia – grecka nazwa jaka została przez Polaków spolszczona i na trwałe zagościła w słowniku religijnym, jako Eucharystia, oznacza dosłownie dziękczynienie. Równie popularna latami była nazwa sacrificium czyli msza święta jako ofiara, missa a więc msza z języka łacińskiego. To ostatnie określenie było rozpowszechnione już w piątym stuleciu. Do tej pory przetrwało owe miano, ale jest rzadziej używane niż Eucharystia.

agencja zatrudnienia bydgoszcz